VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIAI

Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių našumas 225 000 m3/d (660000 GE). Nuotekų valymo technologinio proceso metu susidaręs dumblas (62100 kgSM/d) yra apdorojamas terminės hidrolizės metodu, po to pūdomas metantankuose, išgaunant dujas ir jas panaudojant energijos gavybai. Galiausiai dumblas yra džiovinamas. Visi šie sudėtingi technologiniai procesai ADEM specialistų sėkmingai buvo suprojektuoti ir įdiegti esamų Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijoje. Vykdėme technologinės įrangos montavimo darbus.

Data: 2012 m.

nuoteky
Dainius-ADEM

Visas mūsų paslaugų asortimentas