Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja „UAB Ademo grupė“ filialo (toliau – ADEM) ir ADEM kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir kiti teisės aktai.
1.3 Nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad „ADEM“ juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4 Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės taikomo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 „ADEM“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.1.2 asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
2.1.3 asmens duomenys nuolat atnaujinami;
2.1.4 asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
2.1.5 asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
2.1.6 visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;
2.1.7 duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.
2.2 Įmonė „ADEM“ gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita sutartyse bei e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1 apdoroti prekių užsakymus;
2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
2.2.5. rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums pasiūlymus, el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius, pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją;
2.2.6 siekiant pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;
2.2.7 darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą;
2.2.8 tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Tretiesiems asmenims Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tokiais atvejais:
3.1.1 perduodant informaciją apie Jus mūsų bendradarbiavimo partneriams, kurie teikia mums skirtingas paslaugas, siekiant įgyvendinti Jūsų reikalavimus, teikiant Jums pasirinktą paslaugą;
3.1.2 duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikia mūsų teisėtiems, sutartiniams ar komerciniams tikslams pasiekti, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat prireikus galime perduoti Jūsų asmens duomenis už Lietuvos Respublikos ribų kitoms mūsų grupės įmonėms ar kitoms įmonėms, kurios yra mūsų bendradarbiavimo partneriai;
3.1.3 Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais mes galime atskleisti, pavyzdžiui, informaciją apie Jūsų darytus pirkimus ir gautas paslaugas mūsų parduotuvėse, Jūsų apsilankymus mūsų internetinėje svetainėje ir kitą informaciją apie Jus. Minėtoji informacija gali būti atskleista tokiais atvejais:
3.1.3.1 laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų ir juose nustatytos procesinės tvarkos:
3.1.3.2 jei mes sąžiningai manome, kad atskleisti informaciją būtina, siekiant apginti mūsų teises,
3.1.3.3 siekiant apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų saugumą,
3.1.3.4 siekiant išvengti nusikalstamų veikų ar atliekant jų tyrimą,
3.1.3.5 atsakant į valstybinių institucijų prašymus,
3.1.3.5 taip pat tais atvejais, kai dėl Jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo mes galime patirti nuostolių, mes turime teisę kreiptis į teismą, policiją, draudikus, siųsti duomenis apie Jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams.

Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@adem.lt ir/arba tel. nr +370 (5) 210 7488

Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamiesi internetiniu puslapiu ir e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Socialiniai tinklai

7.1 Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
7.2 Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:
7.2.1 tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
7.2.2 tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
7.3 Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

8.1 „ADEM“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami internetinėje svetainėje www.ADEM.lt. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@adem.lt