VILNIAUS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA

Projekto įgyvendinimo metu buvo teikiamos statinio mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginių statybos FIDIC inžinieriaus, darbų techninės priežiūros paslaugos: atliktos užduotys, priskirtos FIDIC inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (2007 m. antroji pataisyta laida lietuvių kalba, FIDIC „Geltonoji knyga“). Taip pat suteiktos techninio projekto ekspertizės paslaugos, vadovaujantis STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 ir kitais ekspertizę reglamentuojančiais teisės aktais.

Data: 2015 m.

atlieku
Saulius-ADEM

Visas mūsų paslaugų asortimentas