BUKČIŲ VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA

ADEM Bukčiuose statomiems vandens gerinimo įrenginiams rengė techninį ir darbo projektą bei vykdė statinio projekto vykdymo priežiūrą.
Bukčių vandens ruošyklos našumas siekia 13 000 m³/d, vidutinis valandos debitas – 542 m³/h. Bukčių vandentiekio stotyje ruošiamo vandens kokybė, esant maksimaliam debitui, ne blogesnė, negu reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Data: 2014 m.

bukciu
Dainius-ADEM

Visas mūsų paslaugų asortimentas