KAUNO REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA

Didžiulės apimties projektas, kuriuo siekta sukurti ir patobulinti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą Kauno regione. Įgyvendinant projektą vykdyta mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statyba Kaune ir Zabieliškyje. Taip pat skatintas namudinis kompostavimas – įsigyti ir gyventojams išdalinti konteineriai namudiniam kompostavimui.

Mūsų ekspertų komanda administravo projektą, bei teikė viešinimo paslaugas.

Data: 2015 m.

atlieku tvarkymas
Indre-ADEM

Visas mūsų paslaugų asortimentas